Prindi

Teenused ja hinnad

Lasteaia arve koosneb järgmistest osadest:

Toitlustustasu

 • Toidupäeva maksumus kõikides rühmades on 2,09€ päevas
 • Toiduraha suuruse otsustab lasteaia hoolekogu.
 • Peredel, kelle kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95,87 €, on võimalik taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldus esitatakse direktorile kaks korda õppeaastas – septembri ja jaanuari 15. kuupäevaks.

Kohatasu ehk vanema poolt kaetav osa

 • Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
 • Kohatasu 2016. aastal on 52,46 eurot.  
 • Kohatasu 2017. aastal on 57,34 eurot.  
 • Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Arvest veel…

 • Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt.
 • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks.
 • Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!
 • Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu. Vastavad juhised on toodud arve allosas.
 • Küsimuste korral abistab Teid lasteaia raamatupidaja Enelja Villand (telefon: 6404964; e-mail:Enelja.Villand[ät]tallinnlv.ee).

Ruumide rent

 • Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise kehtestatud tunnihinnad on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juuni 2010 nr. 1-2/319.
  Käskkirja kuvamiseks kliki lingil.

Viimati muudetud: september 5, 2017