Prindi

Teenused ja hinnad

Lasteaia arve koosneb järgmistest osadest:

Toitlustustasu

 • Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses

  Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

  Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

  Meisumummu lasteaias on Tallinna linna elanikele lapsevanema poolt tasustatav toidupäeva tasu on 0,09 senti päev.

 • Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.
 • Peredel, kelle kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95,87 €, on võimalik taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldus esitatakse direktorile kaks korda õppeaastas – septembri ja jaanuari 15. kuupäevaks.

Kohatasu ehk vanema poolt kaetav osa

 • Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
 • Kohatasu 2016. aastal on 52,46 eurot.  
 • Kohatasu 2017. aastal on 57,34 eurot.  
 • Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Arvest veel…

 • Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt.
 • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks.
 • Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!
 • Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu. Vastavad juhised on toodud arve allosas.
 • Küsimuste korral abistab Teid lasteaia raamatupidaja Enelja Villand (telefon: 6404964; e-mail:Enelja.Villand[ät]tallinnlv.ee).

Ruumide rent

 • Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise kehtestatud tunnihinnad on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juuni 2010 nr. 1-2/319.
  Käskkirja kuvamiseks kliki lingil.

Viimati muudetud: oktoober 2, 2017