Prindi

Terviseedendus

Alates 01.06.2006 kuulub Tallinna Mesimummu Lasteaed Tervistedendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Aastal 2012 saime tunnustuse “Parim Tallinna Tervist Edendav Lasteaed 2012″ II koht.

Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult.

Tallinna Mesimummu Lasteaias on terviskasvatus integreeritud teistesse tegevustesse, kuid 5-7-aastaste laste rühmades toimub tervisekasvatus ka eraldi tegevusena üks kord kuus.

Liikumistegevused toimuvad võimalusel õues. Samuti korraldame kaks korda aastas perepäevasid, kus propageerime tervislikke eluviise.

Traditsiooniliseks on muutunud: piimanädal, leivanädal, talispordipäev, osalemine erinevatel spordipäevadel.

Läbiviidud projektid:

  • “Sõbraga metsa!”
  • “Sõbraga rabasse!”
  • " Linnalapsed metsas ja rabas"

 


Viimati muudetud: september 20, 2017