Prindi

Delikaatsed isikuandmed

Delikaatsete isikuandmete töötlemine

Tallinna Mesimummu Lasteaed on registreeritud Andmekaitse Inspektsiooni registris delikaatsete isikuandmete töötlemises. Lähtuvalt seadustest on lasteaial kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks.

Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lasteaed ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Lasteaia sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikuteeraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.

Isikuandmete töötlemisel lähtume Andmekaitse Inspektsiooni juhistest ja avaliku teabe seadus.


Viimati muudetud: august 4, 2015