Prindi

Ajalugu

Ajalugu

Meie lasteaed asutati Tallinna kesklinna Tartu maanteest pisut kõrvale 1962. aastal 29. septembril Tallinna 86. lasteaia nime all. Algselt avati kolm aiarühma.

Kevadel 1963 avati ka neljas rühm, mis jäi sõimelastele vanuses 1,5 – 3 aastat. Praegu käib meie lasteaias 100 last vanuses 3-7 aastat ja avatud on neli rühma. 13. märtsil 2002 aastal sai meie lasteaed Tallinna Mesimummu Lasteaia nimetuse.

Alates 2006 aastast kuulub Tallinna Mesimummu Lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Meie lasteaia eesmärkideks on õpetada lastele ja kaudselt ka nende vanematele tervislikke eluviise ning kujundada väärtushinnanguid. Luua eeldused ja tingimused lastele ja personalile, nende füüsilise, vaimse, sotsiaalse ja emotsionaalse heaolu ning tervise tagamiseks. Tervisekasvatus on III ja IV rühmas üks kord kuus eraldi tegevusena, I ja II rühmas on integreeritud teistesse õppetegevustesse.


Viimati muudetud: september 15, 2015