Prindi

Lasteaiast

MISSIOON

Oleme lapse arengut soodustav kaasaegne turvaline ja emotsionaalset heaolu pakkuv väike kodune lasteaed.

VISIOON

Tallinna Mesimummu Lasteaed on hea õpikeskkonnaga, kus lastele on loodud igakülgsed võimalused areneda, kus tähtsustatakse lapse tervist ning edendatakse looduse ja keskkonna hoidu.

LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED

Lasteaias toimivad väärtused annavad meie organisatsioonile omanäolisuse ning meie lasteaia ühiselt sõnastatud põhiväärtused on:

 • Empaatiavõime – Oskame arvestada teiste tunnete, mõtete ja kogemustega
 • Sallivus – Oleme sallivad, suhtume kõikidesse teistesse õiglaselt ja objektiivselt
 • Hoolivus – Oleme heasoovlikud, üksteist arvestavad ja rõõmsameelsed
 • Ausad – Oleme ausad oma tegudes ja mõtetes
 • Koostööoskus – Koos töötades jõuame soovitud tulemuseni kiiremini ja kergemini

TRADITSIOONID

 • Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
 • Sportlikud perepäevad
 • Piimanädal
 • Leivanädal
 • Personaliga ühised väljasõidud
 • Maijooks

Viimati muudetud: juuli 6, 2015